معرفی مدیریت
 
نام و نام خانوادگی : دکتر پیمان نامدار
سال تولد : 1354
مدرک تحصیلی : متخصص طب اورژانس
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی ارتش

سوابق شغلی :

- ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین 1393 تاکنون
- معاون درمانی بیمارستان بوعلی سینا
- مسئول مرکز بهداشتی درمانی ارداق
نام و نام خانوادگی : دکتر حبیب اله بهتویی
سال تولد : 1341
مدرک تحصیلی : دکترای دندانپزشکی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
 
سوابق شغلی :
 
- ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین 1393-1391
- مدیر شبکه بهداشت و درمان تاکستان
 -معاون فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان قزوین
 -مدیر گروه سلامت جوانان و مدارس استان قزوین
 -کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان و مدارس شهید بلندیان قزوین
 -مرکز بهداشتی و درمانی شهری شماره 3 شهدای قزوین
- مرکز بهداشتی و درمانی روستای چنارک
  
 
نام و نام خانوادگی : دکتر مجید شلویری
سال تولد : 1343
مدرک تحصیلی : دکترای پزشکی عمومی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
سوابق شغلی :
- ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین 1391-1385
- ریاست جمعیت هلال احمر استان قزوین
- ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین 1381-1376
نام و نام خانوادگی : دکتر داریوش پورعسگری
سال تولد : 1341
مدرک تحصیلی : دکترای پزشکی عمومی

 
سوابق شغلی :
- ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین 1385-1381
- پزشک مشاور مرکز اورژانس قزوین
نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی یوسفی
 
- ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین
- پزشک مشاور مرکز اورژانس قزوین
نام و نام خانوادگی : دکتر سید محمدرضا خیرخواه
نام و نام خانوادگی : آقای گلعلیزاده
نام و نام خانوادگی : آقای صفدری
نام و نام خانوادگی : آقای منصوری
نام و نام خانوادگی : آقای میرزاحسنی