محور های مورد تأکید مرکز فوریت ها در سال 1392

 .1تاکید و توجه به مدل علمی مدیریت بانگاه به اسناد بالا دستی بویژه اهداف استراتژیک دانشگاه و درمان( برنامه ریزی، اجرا، ارزشیابی، اصلاح برنامه)

2. ارتقای مستمر کیفیت فرایندها از طریق اموزش روش عملی Focus P.D.C.A با عنایت به نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و انتشار تجربیات

 .3وجه به امر مستند سازی در فعالیت ها، ثبت ونگهداری سوابق فعالیت ها و ارائه پیشنهادات افزایش نقاط قوت و استفاده از فرصت ها، کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدها و تبدیل تهدید ها به فرصت

 .4افزایش کیفی و کمی آموزش های پرسنلی و عمومی با تأکید بر توانمند سازی همکاران از نظر فنی و علمی ـ(‌ارتقای اموزش نیروهای انسانی ) اصلاح و ارتقای شیوه های اموزش های مردمی و توسعه فعالیت های کمیته های علمی و آموزشی

 .5زایش کیفی و کمی نظارت بر واحد های عملیاتی با اصلاح روش های پایش، نظارت بر واحد های عملیاتی به منظور افزایش اثر بخشی و کاهش هزینه

6. افزایش انگیزه پرسنل با تأکید بر جایگاه و شأن و منزلت کارکنان دانشگاه و مرکز فوریت ها از مسیر های قانونی و رقابت سالم

7. افزایش رضایتمندی افراد تماس گیرنده و درخواست کننده کمک از واحد 115وکاهش زمان رسیدن بر بالین بیمار در شهر ها و جاده ها به میزان 30 ثانیه

8. کاهش زمان پیگیری شکایات از طریق ستاد هدایت، افزایش رضایت مندی و توجه به ضرورت جمع اوری، ثبت، تحلیل و انتشار به موقع اطلاعات و بکار گیری اطلاعات حاصل جهت برنامه ریزی و اصلاح برنامه ها و استفاده همکاران

9. تعامل و ارتباط با سایر نهادهای دولتی و تحکیم ارتباط بین حوزه های مختلف دانشگاه ( بهداشت، درمان، دارو و غذا، آموزش، پژوهش و پشتیبانی با فوریتها)

10. سازماندهی براساس تشکیلات جدید ابلاغی از طریق وزارت متبوع و تأکید بر شایسته سالاری و ارزشیابی عملکرد و با نظر مسئولین رده های مختلف

11. تمرکز زدائی و افزایش اختیارات مسئولین نواحی و پایگاهها و سرپرستان شیفت با توجه به ظرفیت و توانمندی افراد

12. صرفه جوئی در هزینه ها ( مدیریت هزینه ) و در صورت امکان افزایش در امد ( مدیریت در امد ) با تأکید بر عدم تأثیر بر روند ارائه خدمات

13. تحکیم ارتباط با جامعه (N.G.O ها، دانش اموزان، معلمین، کارگران، زنان، رابطین بهداشت، شوراهای اسلامی ) در طراحی و اجرای برنامه ها و هماهنگی با سایر ادارات خدمات رسان

14. افزایش و ارتقاء کمی و کیفی سطح خدمات با استفاده از دو ویژگی مهم توانمند سازی جامعه و مسئولیت پذیرکردن مردم

15. افزایش نواحی تحت پوشش ضبط مکالمات به میزان 20% با استفاده از توان حداکثری همکاران ونیروی انسانی و تجهیزات موجود
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1339
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53336575 تعداد بازديد زيرپورتال: 301424 اين زيرپورتال امروز: 163 سایت در امروز: 17123 اين صفحه امروز: 2