واحد اداری

نام و نام خانوادگی : ‌محمد علی خرقانی
سال تولد : ‌1341

مدرک تحصیلی : ‌فوق دیپلم هوشبری

دانشگاه محل تحصیل :‌ علوم پزشکی قزوین

سوابق شغلی :
- فعالیت درفوریتهای پزشکی استان قزوین ازسال 1379

جهت دریافت شرح وظایف کلیک نمایید.