تجهیزات پزشکی
نام و نام خانوادگی : علی رسولزاده
سال تولد : 1360

مدرک تحصیلی : دانشجوی فوریتهای پزشکی

دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی قزوین

سوابق شغلی :
- فعالیت در واحد مهندسی پزشکی بیمارستان بعثت نهاجا از سال 1380 الی 1382
- تعمیرات تجهیزات پزشکی و مشاوره خرید دستگاه های پزشکی و بیمارستانی در استانهای قزوین - زنجان - گیلان و مازندران از سال 1382 الی 1390
- مسئول تجهیزات پزشکی مرکز اورژانس استان قزوین از تابستان 1390 تاکنون