انفورماتیک
نام و نام خانوادگی : امیر اولادحیات
 
سال تولد : 1363
 
مدرک تحصیلی :
کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
کاردانی فوریتهای پزشکی

 
دانشگاه محل تحصیل :
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 
سوابق شغلی :
کارشناس انفورماتیک مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین از سال 1390 تاکنون
- عضویت در تیم روباتیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (MRL) به مدت 2 سال 
- کمک تکنسین فوریتهای پزشکی از سال 1385 تا 1392
- تکنسین فوریتهای پزشکی از سال 1393

جهت دریافت شرح وظایف کلیک نمایید.