تدارکات
نام و نام خانوادگی : حسین سعیدی کشاورز
سال تولد : 1363
 
مدرک تحصیلی : دیپلم برق

سوابق شغلی :
-
مسئول تدارکات از سال 1393
- اموال دانشگاه از سال 1389
- واحد برق دانشگاه از سال 1388 الی 1389

 
جهت دریافت شرح وظایف کلیک نمایید.