نقلیه
نام و نام خانوادگی : اصغر بابا

سال تولد :
 1357
 
مدرک تحصیلی : دیپلم
 
سوابق شغلی :
-
 17 سال فعالیت در دانشگاه علوم پزشکی
- 11 سال فعالیت در واحد نقلیه