سرپرستان شیفت
نام و نام خانوادگی : حمید نجفی
 
سال تولد : 1353
 
مدرک تحصیلی : کاردان اتاق عمل / کارشناس پرستاری
 
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی شهید بابایی قزوین
 
سوابق شغلی : 
- از 1378 الی 1379 در بیمارستان شهید رجایی
- از سال 1380 شاغل در مرکز مدیریت حوادث
- از سال 1390 تاکنون به عنوان مسئول شیفت و مسئول ناحیه کوهین
- ازسال 1387 مسئول پایگاه های رازی ، الوند ، صفا و اقبالیه
نام و نام خانوادگی : حجت سیفی
 
سال تولد : 1355
 
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی ایران

 
سوابق شغلی :
- سرپرست شیفت استان از سال 1387 تا کنون
- سوپروایزر بیمارستان دهخدا
- مسئول ناحیه مرکزی قزوین
- مسئول پایگاه‌های رازی - مولوی 
- مسئول ناحیه بویین زهرا
- تکنسین فوریتهای پزشکی
نام و نام خانوادگی : حسن حسن زاده

سال تولد :
1355
 
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم هوشبری / کارشناس امداد سوانح
 
دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی کرمانشاه / هلال احمر قزوین
 
سوابق شغلی :
- سرپرست شیفت استان قزوین از سال 89 تا اکنون
- مدیر کشیک EOC استان قزوین
- سرپرست شیفت اورژانس از سال 1384 الی 1389
- مسئول پایگاه‌های اقبالیه ، محمدیه ، رازی از سال 1388 الی 1389
- 12 سال سابقه کار در اتاق عمل بیمارستان پاستور
- تدریس ساماندهی راه هوایی و جسم خارجی در اورژانس و هلال احمر