پایگاه های تابعه
ردیف نام پایگاه تعداد آمبولانس تلفن کد شهر فاصله تا قزوین آدرس
1 آوج 1 34623567 028 120 جاده قزوين - همدان ، شهر آوج
2 آبگرم 1 34763800 028 75 جاده قزوين - همدان ، شهر آبگرم - روبروي بخشداري
3 حصار ولیعصر 1 028 100 جاده قزوين - همدان ، سه راه آبگرم - روستای حصار ولیعصر