مسئول شهرستان
نام و نام خانوادگی : امیر اولادحیات

سال تولد : 1363

رشته تحصیلی :
- کارشناس فوریتهای پزشکی
- کاردان فوریتهای پزشکی
- مهندسی کامپیوتر نرم افزار


دانشگاه محل تحصیل :
- دانشگاه علوم پزشکی قزوین
- دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

سوابق شغلی :
- مسئول اورژانس شهرستان بویین زهرا از سال 1395 تاکنون
- تکنسین فوریتهای پزشکی از سال 1393 تاکنون
- فعالیت در واحد EOC دانشگاه از سال 1391 تا 1393
- مسئول انفورماتیک مرکز اورژانس از سال 1390 تاکنون
- مسئول پایگاه دانسفهان به مدت 8 سال 
- کمک تکنسین فوریتهای پزشکی از سال  1385 تا  1393