ستاد هدایت

ستادهای هدایت بیماران به یک ستاد شبانه روزی اطلاق می شود که طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با هدف هدایت بیماران در بین مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی و نظامی و خیریه دانشگاهی و غیر دانشگاهی و بررسی و رفع مشکلات حوزه درمان در رابطه با ارائه خدمات درمانی راه اندازی می گردد.

ستادهای مذکور در مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی زیر نظر رئیس مرکز فعالیت می نمایند

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دارای کلیه اختیارات لازم در خصوص جابجایی و ارجاع بیماران در کلیه مراکز را دارا می باشد.

ستاد هدایت بیماران بعنوان واحدی است که فرماندهی ،رهبری اعزام و ارائه خدمات درمانی را از جزئی ترین واحد تا درمان های تخصصی وفوق تخصصی را بر عهده دارند. در مواردي كه جهت نجات جان بیمار یا مصدوم نيازمند به اقدامات تخصصي راهی جز انتقال به مرکز درمانی سطح بالاتر نمي باشد,و مرکزدرمانی که بیمار در آن حضور دارد توان ارائه خدمات را بهر دلیل نداشته باشد ستاد هدایت وارد عمل خواهد شد.

افرادی که در واحد مرکز ارتباطات و پیام مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی (اورژانس 115) بعنوان فرمانده ،رهبری اعزام و ارائه خدمات فوریتهای پزشکی را بر عهده دارند و همکاری تنگاتنگی را با ستاد هدایت بیماران در جهت اعزام بیماران و مصدومین از خارج بیمارستان به مراکز درمانی ،توزیع آنها و درحالت ایده آل تخلیه مراکز درمانی با استفاده از تمام استعداد های مرکز اورژانس پیش بیمارستانی اعم از آمبولانس زمینی /دریایی و هوایی می باشندهمکاری مینمایند

پرسنل مراکز هدایت عملیات و بحران:

 افرادی که در مراکز هدایت عملیات و بحران بعنوان هدایت کننده حوزه سلامت، در مواردیکه شرایط از وضعیت عادی خارج شده و عملا امکان مدیریت با امکانات وشرایط موجود وجود ندارد به یاری ستاد های هدایت بیماران می آیند و با اشرافی که به منابع و استعداد های حوزه سلامت دارند نسبت به مدیریت وضعیت موجود اقدام می نمایندو دارای مدارک گروه پزشکی و دوره های تخصصی مدیریت بحران می باشند.