خیرین اورژانس
مراحل ساخت پایگاه فوریتهای پزشکی ضیاء آباد از سال 1393 با اهداء زمین از طرف خییر گرانقدر جناب آقای حاج احمد مهر شاعری و با تقبل هزینه از طرف خییر گرامی جناب آقای هوشنگ کاکاوند و جمعی دیگر از خییرین شهر ضیاءآباد در سال 1395 افتتاح گردیده و خدمات رسانی به هموطنان عزیز را آغاز نموده است.

مراسم کلنگ زنی و ساخت پایگاه فوریتهای پزشکی کهک در سال 1397 با اهداء زمین از طرف شورای محترم شهر کهک و با تقبل هزینه بالغ بر 210 میلیون تومان توسط خییر گرانقدر جناب آقای رسول صادقی که از پرسنل فوریتهای پزشکی استان قزوین نیز میباشند در حال ساخت بوده و تا پایان سال 1398 افتتاح خواهد گردید.