معرفی رئیس مرکز
نام و نام خانوادگی : دکتر پیمان نامدار
سال تولد : 1354
مدرک تحصیلی : متخصص طب اورژانس
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی ارتش

سوابق شغلی :

- ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین 1393 تاکنون
- معاون درمانی بیمارستان بوعلی سینا
- مسئول مرکز بهداشتی درمانی ارداق