معرفی مدیر مرکز
نام و نام خانوادگی : احمد قاسمی
سال تولد: 1355
مدرک تحصیل : کارشناسی ارشد روانشناسی 
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد کرج 
سوابق شغلی :
معاونت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین از سال 94 تاکنون
مسئول کنترل کیفیت مرکز از سال 93 الی 94
مسئول آموزش مرکز از سال 89 الی 92
مسئول اورژانس منطقه الموت در سال 93

آدرس ستاد فوریت های پزشکی استان قزوین :

قزوین-انتهای بلوار امام خمینی(ره)- پشت صدا و سیما - مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین

تلفن  :

028-33651641