اخبار
استان های قزوین و اصفهان پایلوت کشوری طرح رتبه بندی پرسنل فوریتهای پزشکی
استان های قزوین و اصفهان با توجه به امکانات و توانایی برگزاری، پایلوت کشوری رتبه بندی اورژانس پیش بیمارستانی شدند. دکتر پیمان نامدار رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین با اعلام خبر فوق ادامه داد، هدف از اجرای این پایلوت ، تخصصی کردن ارائه خدمات فوریت ها به مردم استان بوده و به منظور ارتقای عملکرد تکنسین های فوریت های پزشکی در این دو استان در طی سه روز آزمون برگزار گردید.
دکتر نامدار همچنین افزود: این آزمون ها از اول تا سوم خرداد 1396 برای 270 نفر پرسنل فوریت های اورژانس استان بصورت کتبی برگزار شد و آزمون عملی نیز در آینده ای نزدیک انجام خواهد گرفت.
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی هدف از برگزاری این آزمون را چنین عنوان کرد که، برای ارتقای دانش عملیاتی و کیفیت کار پرسنل اورژانس به رده بندی : پایه، ارشد، خبره و عالی خواهد بود و نوع عملیات و تخصص استفاده از آمبولانس های ویژه براساس رتبه پرسنل انجام خواهد شد که این عنوان در لباس فرم تکنسین ها نیز منظور می گردد
دکتر نامدار افزود در طی سه روز برگزاری آزمون ، دکتر میرکتول  معاون آموزشی  و خانم علیپور رئیس روابط عمومی سازمان اورژانس کشور در روز اول، دکتر نوری ساری معاون فنی و عملیاتی سازمان اورژانس کشور در روز دوم و دکتر رضایی معاون درمان دانشگاه در روز سوم و دکتر پدیسار معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان ناظرین مستقیم اجرای این طرح ، در محل آزمون حاضر شدند
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی در پایان به جهت برگزاری خوب این آزمون ها از معاونت دانشجویی و حراست دانشگاه  و حراست مرکز فوریت ها آقای عبدی تقدیر نمود.