اخبار
اسامی نفرات برتر آزمون رتبه بندی پرسنل اورژانس قزوین
ضمن قبولی طاعات و عبادات همکاران گرامی به اطلاع می رساند اسامی پنج نفر حائز بالاترین نمرات و رتبه  در آزمون رتبه بندی ، به ترتیب نمره به شرح زیر اعلام میگردد:
  1. آقای پرویز آقاعلی با نمره 116.04
  2. آقای قاسم مهرعلیان با نمره 115.29
  3. علی اصغر کرمی رجب پور با نمره 113.29
  4. آقای داود مصطفوی با نمره 113.04
  5. آقای علی حداد و آقای رضا قنبری نیکو 111.04
نمرات آزمون از 120 محاسبه شده است
لازم به ذکر است  سایر همکاران محترم جهت اطلاع از نمره اولیه آزمون کتبی خود به آقای دکتر پور عسگری در اتاق ریاست مرکز مراجعه نمایند همچنین نمره و رتبه هر فرد فقط به خود نامبرده بصورت حضوری اطلاع داده می شود.
جهت هماهنگی بابت حضور دکتر پورعسگری با خانم بابایی نیا مسئول دفتر ریاست قبل از مراجعه به اداره هماهنگی نمایید.