اخبار
اطلاعیه برگزاری آزمون عملی و مصاحبه پذیرفته شدگان در آزمون کاردانی فوریت های پزشکی
احتراما با  توجه به اعلام معاونت آموزشی  دانشگاه، همکارانی که در آزمون کاردانی فوریت های پزشکی استان قزوین شرکت نموده اند و در مرحله تئوری آزمون نمره قبولی را کسب کرده اند جهت مصاحبه و انجام آزمایشات در مورخ 27 و 28 تیر ماه 96 و جهت تست آمادگی جسمانی در 23 تیرماه 96 طبق گزارش ذیل در مکان مذکور حضور یابند.
لازم به ذکر است علاوه بر 30 نفر از پذیرفته شدگان در آزمون کتبی ، 5 نفر به عنوان نیروی جایگزین در صورت عدم قبولی از تعداد 30 نفر معرفی و        می بایست در مصاحبات و تست آمادگی جسمانی شرکت نمایند.
جهت مصاحبه وانجام آزمایشات: 18 نفر اول در تاریخ 27 تیر ماه  و 17 نفر دوم در تاریخ 28 تیرماه در دانشکده پیراپزشکی و بهداشت حضور یابند.
جهت تست آمادگی جسمانی : تمامی 30 نفر به همراه 5 نفر ذخیره در روز 23 تیر ماه در زمین چمن واقع در پردیس دانشگاه حضور یابند.
اسامی 5 نفرات ذخیره به ترتیب نمرات بدین شرح می باشد.
  1. کاظم محمدی
  2. وحید قاسمی
  3. عبداله باقری
  4. محمد علی صادقی
  5. امیر عابدینی
خواهشمند است نسبت به اطلاع رسانی سریع و موثر نامبردگان اقدامات لازم صورت پذیرد.