اخبار
بالگرد اورژانس، سربازان مصدوم را به مرکز درمانی در قزوین رساند
علی فخار سلیمانی، مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار کرد: پس از آن که بنا به دلایل نامعلومی، سربازی در یکی از پادگان های آبیک، اقدام به تیراندازی کرد، اورژانس استان قزوین از طریق بالگرد، مصدومان را به مرکز درمانی در قزوین رساند.
به گفته این مقام مسئول، سرباز مذکور پس از آن که به سایر سربازان شلیک می کند، خود را نیز مورد اصابت گلوله قرار می دهد. وی افزود: مصدومان توسط پرسنل پادگان به بیمارستان ولی عصر(عج) آبیک منتقل می شوند که به علت وخامت حال آنان، بیمارستان ضمن اعلام به مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از اورژانس درخواست کمک کرد.
سلیمانی با اشاره به اینکه مطابق گزارش بیمارستان، هفت تن مصدوم و دو تن کشته شده بودند، اظهار کرد: در لحظه هماهنگی برای انتقال مصدومان با آمبولانس و اورژانس هوایی، یکی دیگر از مصدومان، فوت کرد.
مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین عنوان کرد: پنج مصدوم این حادثه، در دو سرویس رفت و برگشت، توسط بالگرد اورژانس و یک مصدوم دیگر با آمبولانس اورژانس به مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی در قزوین منتقل شدند و تحت درمان تخصصی قرار گرفتند.