اخبار
مالکیت ساختمان پایگاه اورژانس ناصرآباد به مرکز فوریت های پزشکی واگذار شد
بعد از ماه ها پیگیری مجدانه ستاد ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری استان ، مالکیت پایگاه اورژانس ناصرآباد به مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان واگذار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی بیان شد : این پایگاه در سال 1387 در ساختمان متعلق به اداره پست بعد از بازسازی افتتاح و شروع به کار کرده بود که تنها پایگاه امدادی در محور قدیم قزوین آبیک بوده و در حال ارائه خدمت در حوادث و فوریت هاست.
علی فخار سلیمانی مدیر مرکز عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی و نماینده مرکز فوریت های پزشکی در نشست ستاد ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری گفت: علیرغم قرار اولیه که می بایست ساختمان تحویل اورژانس گردد، اداره پست در طی سالیان اخیر اقدام به تنظیم اجاره کرده بود که با پیگیری های جدی ریاست مرکز فوریت ها دکتر نامدار و رایزنی و جلب حمایت فرماندار محترم آبیک این موضوع در دستور کار ستاد ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری استان در نشست هفتم مرداد ماه سال جاری قرار گرفت.
فخار سلیمانی بیان نمود: اعضای ستاد بعد از شنیدن صحبت های نمایندگان اورژانس رای به واگذاری کامل این ساختمان به اورژانس دادند.