اطلاعیه
تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی شرکت آتیه سازان حافظ
کارگاه آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس 2019
بیمه تکمیلی درمان سال 98-99
فراخوان مقاله، ابداع و اختراع و پژوهش
قرارداد آجیل و خشکبار اقساطی
کارگاه آموزشی کد سما (724)
کارگاه آموزشی PHTM
کلاس آموزشی اورژانس های محیطی
کلاس آموزشی پیشگیری از آنفلوآنرا
آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران
کارگاه آموزشی PHBLS
کلاس آموزشی آشنایی با بیمه طرف قرارداد دانشگاه
کارگاه آموزشی PHTM
کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی نوزاد (HBB)
برگزاری المپیاد تکنسین های فوریتهای پزشکی
سومین کارگاه توان افزایی پرسنل جدیدالورود
سمینار مدیریت بحران در حوادث با مصدومین انبوه
 کلاس آموزشی اتوماسیون اعزام و راهبری مختص پرسنل جدیدالورود و طرحی( الزامی)
کلاس آموزشی اتوماسیون اعزام و راهبری  مختص پرسنل جدیدالورود و طرحی( الزامی)
تقویم آموزشی سال 98
1 2 3 4