اطلاعیه
اطلاعیه در خصوص جذب نیروی شرکتی در اسفند ماه 99
اطلاعیه واحد آموزش در خصوص آزمون جذب نیروی شرکتی
منابع آزمون جذب نیروهای شرکتی
کلاس آموزشی تئوری PHCLS
تکمیل فرم ارزیابی سال 1399
جابجایی و انتقال
نحوه ارسال فرم ارزشیابی نهایی به دانشگاه
آخرین مهلت ثبت ارزشیابی سال 1398
امضاء احکام حقوقی سال 1399
تغییر نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی تبصره 5
آغاز ارزیابی عملکرد پرسنل مربوط به سال 1398
تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی شرکت آتیه سازان حافظ
کارگاه آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس 2019
بیمه تکمیلی درمان سال 98-99
فراخوان مقاله، ابداع و اختراع و پژوهش
قرارداد آجیل و خشکبار اقساطی
کارگاه آموزشی کد سما (724)
کارگاه آموزشی PHTM
کلاس آموزشی اورژانس های محیطی
کلاس آموزشی پیشگیری از آنفلوآنرا
1 2 3 4