اطلاعیه

اطلاعیه برگزاری جلسه کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه استان
احتراما در راستای اجرای ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون سازمان مدیریت بحران کشور به استحضار می‌رساند جلسه کارگروه تخصصی بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه استان در ساعت  10 - 8 روز شنبه مورخه 10/12/92 در سالن باقرالعلوم مدیریت بحران استانداری برگزار می‌گردد.