اطلاعیه

تغییر عنوان کلاسهای آموزشی
به اطلاع همکاران محترم می رساند با توجه به لزوم آشنایی با ویروس ابولا، تمامی کلاسها با عنوان تریاژ به آشنایی با ابولا تغییر یافته است.