اطلاعیه

پذیرش دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی
با توجه به اخذ مجوز از سازمان سنجش آموزش کشور توسط معاونت آموزشی دانشگاه جهت پذیرش دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی ورودی نیمسال اول 95-94 (مهرماه 1394) از پرسنل شاغل در مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین، به اطلاع می رساند آزمون در مورخه چهارشنبه 10/04/1394 ساعت 10 صبح در دانشکده پیراپزشکی برگزار خواهد شد.


شرایط شرکت در آزمون

منابع آزمون