اطلاعیه

چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران
چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران با شعار " اخلاق حرفه ای  از نظر تا عمل " از 6 الی 9 بهمن ماه در تهران برگزار می گردد. آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات  15 آذر ماه 94 .