اطلاعیه

همایش ملی تحول نظام سلامت در حوزه معنویت ، رویکردها و راهبردها
همایش ملی تحول نظام سلامت در حوزه معنویت ، رویکردها و راهبردها در مورخ 1 و2 اردیبهشت ماه سال 1395 در جهرم برگزار می گردد.
جهت اطلاعات بیشتر به سایت http://cong.jums.ac.ir مراجعه فرمایید.