اطلاعیه

بن خانواده
همکاران محترم :
بن خانواده جهت خرید پوشاک ، کیف و کفش عید و... از مورخ 1/10/94 و بن آجیل از 1/11/94 توزیع می گردد. جهت دریافت به کارگزینی مرکز مراجعه فرمایید.