اطلاعیه

کلاس آموزشی اتوماسیون اعزام و راهبری مختص پرسنل جدیدالورود و طرحی( الزامی)


زمان : دوم خرداد ماه و نهم خرداد ماه
ساعت: 9 الی 13
 مکان: کلاس آموزش ستاد نوروزیان

ظرفیت :25 نفر
جهت ثبت نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید