اطلاعیه

کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی نوزاد (HBB)
کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی نوزاد (HBB)
زمان : پنجشنبه 7 شهریور 1398 از ساعت 9 الی 13
محل برگزاری : کلاس آموزشی ستاد اورژانس