اطلاعیه

قرارداد آجیل و خشکبار اقساطی
قرارداد آجیل و خشکبار اقساطی بین مرکز اورژانس استان و فروشگاه آجیل و خشکبار برتر با شرایط ذیل منعقد گردید.
اقساط سه ماهه تا تیرماه 1399
دریافت بن خرید از واحد مالی ( آقای رامیاد)
دارنده بن خرید نمیتواند درخواست وجه نقد از فروشگاه داشته باشد
آدرس : خیابان فلسطین شرقی - حدفاصل خیابان توحید و وحدت - روبروی اتو شباهنگ - آجیل و خشکبار برتر