اطلاعیه

تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی شرکت آتیه سازان حافظ

     با عنایت به مهلت ثبت نام مندرج در  قرارداد بیمه تکمیلی سال 98-99 با شرکت آتیه سازان حافظ، موارد به شرح ذیل اعلام می گردد. خواهشمنداست به همکاران (از جمله کارکنانی که اتوماسیون اداری ندارند)، اطلاع‌رسانی گردد:

  1. به استحضار می‌رساند، که سامانه خدمات رفاهی کارکنان تا تاریخ 20 اسفند98، برای ثبت نام متقاضیان بیمه تکمیلی فعال است. با توجه به اینکه قبلا برای شرکت بیمه فهرست ثبت‌نام شدگان ارسال گردیده‌است، امکان ویراش و یا حذف برای ثبت نام کنندگان فراهم نیست بنابراین به متقاضیان تاکید می‌گردد در هنگام ثبت نام دقت نمایند.
  2. با توجه آیین نامه 99 شورای عالی بیمه که در بند 1-3 قرارداد بیمه درج شده، بیمه شدگان اصلی باید تمامی اعضای خانواده را برای بیمه تکمیلی ثبت نام نماید. در صورتی که هر یک از افراد تبعی، طبق مستندات قانونی،  از طریق دیگری بیمه تکمیلی باشند، پوشش آنها الزامی نیست.