اطلاعیه

جابجایی و انتقال
همکاران محترم رسمی و پیمانی :
با توجه به درخواست آقای عرفان امینی کارمند پیمانی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی استان البرز مبنی بر جابجایی و انتقال به فوریتهای پزشکی استان قزوین، به اطلاع می رساند در صورتیکه همکاران پیمانی و یا رسمی تمایل به جایگزینی با نامبرده را دارند با واحد کارگزینی تماس حاصل فرمایند.