اطلاعیه

منابع آزمون جذب نیروهای شرکتی
منابع آزمون جذب نیروهای شرکتی در فایل ذیل قایل دریافت می باشد.
زمان آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.
منابع آزمون