درخشش پرسنل اور‍ژانس قزوين در آزمون رتبه بندي كشوري قزوين و اصفهان
دو پرسنل اورژانس استان قزوين  در آزمون رتبه بندي كشوري بين استان هاي قزوين و اصفهان در مجموع هزار نفر شركت كننده مقام هاي نخست را كسب كردند.
به گزارش روابط عمومي مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي استان قزوين : اين آزمون كه با حضور بيش از هزار نفر از پرسنل اورژانس استان هاي قزوين و اصفهان به صورت مشترك در خرداد ماه در مرحله اول به صورت كتبي و در مرحله آسكي (مهارتي) نيز با حضور 90 نفر از تكنسين هاي حائز شرايط جهت كسب رتبه هاي عالي و خبره در شهريور ماه در اصفهان برگزار شد.
در پايان آقاي داود مصطفوي از استان قزوين نفر اول آزمون مهارتي و موفق به دريافت درجه عالي ،پرويز آقاعلي از استان قزوين نفر اول مجموع و موفق به دريافت درجه خبره و آقاي مرتضي قادري از استان اصفهان نفر اول آزمون كتبي شدند و حتي ميزباني اصفهان در برگزاري آزمون مهارتي نيز نتوانست مانع كسب رتبه نخست اين آزمون توسط پرسنل توانمند اورژانس قزوين شود.
از نفرات برتر در مراسم نكوداشت چهل و دومين سالروز تاسيس اورژانس كشو كه  در يكم مهر ماه سال جاري با حضور وزير محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي دكتر قاضي زاده هاشمي به صورت ويژه در سالن همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران ، تجليل شد.