نتایج المپیاد علمی - مهارتی فوریتهای پزشکی قطب کلان منطقه 6 کشور
با برگزاری المپیاد علمی - مهارتی فوریتهای پزشکی قطب کلان منطقه 6 کشور در استان زنجان، طی دو روز رقابت سخت و فشرده 10 نفر از برگزیدگان این رقابت به المپیاد کشوری راه یافتند که آقای علی اصغر کرمی رجب پور بعنوان نفر اول و آقای امیر اولادحیات بعنوان نفر نهم از استان قزوین برگزیده شدند.