نشست کنترل، پیشگیری و درمان کرونا ویروس با حضور دکتر رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و سایر مسئولین ستادی و عملیاتی دانشگاه

1398/12/3 شنبه