اداره آموزش

گزارش آموزش بیش از 16.123 در خصوص پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال 1397

1398/1/6 سه‌شنبه

آموزش های لازم در خصوص پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال 1397 با تلاش همکاران  اورژانس پیش بیمارستانی و جدیتی که در این راه به کاربسته شد در طی یک ماه اسفند تعداد 16.123 نفر از دانش آموزان، کارمندان، سپاهیان استان و خانواده هایشان، مدارس علیمه و حوزه های استان و خانواده های حوزوی های استان و شرکت ها و دیگر اقشار جامعه  آموزش های لازم در خصوص موضوعات خطرات استفاده از مواد محترقه و پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال و مسمومیت با گاز مونو اکسید کربن در سطح استان ارائه شد.