اطلاعیه

برگزاری آزمون غیر حضوری دوره بیماری های قلبی عروقی
برگزاری دوره آموزشی غیرحضوری "پیشگیری وکنترل عوامل خطرساز بیماری­های قلبی عروقی ( به میزان 16 ساعت )" الزامی کلیه مدیران وکارکنان دانشگاه (رسمی، پیمانی، قراردادی، قراردادی بیمه روستایی ، زیر دیپلم ، دیپلم و بالاتر ) به استحضار می­رساند، آزمون دوره فوق از روز شنبه تاریخ 13/10/93 لغایت 18/10/93 به صورت الکترونیکی از صفحه اصلی سایت مرکز اورژانس قزوین - بخش دسترسی ها - سامانه خدمات الکترونیک و یا از طریق سامانه آموزش (پورتال معاونت توسعه به آدرس: http://vcm.qums.ac.ir ، سامانه خدمات الکترونیکی ، قسمت آزمون­های الکترونیکی – آزمون­های در حال اجرا) برگزار می­گردد.

فایل مربوطه در صفحه اصلی سایت مرکز اورژانس قزوین - بخش خدمات الکترونیک - مطالب آموزشی ، موجود می باشد.

توجه : زمان پاسخگویی به سئوالات آزمون 25 دقیقه است.
بيشتر