اخبار

شروع بکار اولین پایگاه اورژانس در قالب تفاهم نامه اورژانس و شرکت شهرکهای صنعتی
پایگاه اورژانس جاده ای لیا طی تفاهم نامه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان و شرکت شهرکهای صنعتی با انتقال  به داخل شهرک صنعتی لیا شروع بکار کرد.
این پایگاه که جزو اولین پایگاه از نوع خود در کشور است امروز با حضور استاندار افتتاح گردید.
پایگاه اورژانس جاده ای لیا که تا پیش از این در کانکس و در شرایط زیستی نامساعد محور قزوین - بوئین زهرا را پوشش می داد طی این تفاهم نامه با در اختیار دادن ساختمان و تجهیزات رفاهی مناسب به داخل شهرک صنعتی منتقل گردید تا علاوه بر پوشش محور حادثه خیز قزوین بوئین زهرا، در حوادث صنعتی شهرک نیز ارائه خدمات فوریتهای پزشکی نماید.
آقای دکتر نامدار ضمن اعلام این خبر اضافه کردند که این تجربه در سایر شهرک های صنعتی نیز پیگیری و اجرا خواهد گردید.
 
بيشتر