اخبار

گاز گرفتگی جان زوج جوان را گرفت
دکتر پیمان نامدار ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین گفت: بامداد یکشنبه 14 آذر ماه 95، ساعت 1:03 ماموریتی مبنی بر گاز گرفتگی در منزل مسکونی حوالی خیابان جهادگران شهرستان تاکستان به واحد ارتباطات فوریت های پزشکی تاکستان اعلام گردید.
دکتر نامدار اظهارکرد:  تکنسین های پایگاه فوریت های پزشکی تاکستان بعد از گذشت پنج دقیقه در محل حاضر شدند و پس از بررسی مشخص شد زوج جوان که در حدود 25 تا 30 سال بودند به دلیل خرابی آبگرمکن و انتشار گاز در منزل خودشان ، جان باخته و ساعت ها از فوتشان گذشته است.
دکتر نامدار ادامه داد: خانواده این دو زوج که در شهرستان دیگری بوده اند به دلیل پاسخگو نبودن این زوج به تماس ها، با همسایگانشان تماس گرفته و خواستار بررسی عدم پاسخگویی این زوج جوان شدند که پس از بررسی همسایگان و جواب گو نبودن این زوج ، وارد منزل آنها شدند و با مشاهده  وضعیت موجود با عوامل انتظامی و امدادی تماس گرفتند.
دکتر نامدار در پایان فرمود: متاسفانه آمار فوتی ها در اثر گازگرفتگی در سطح استان به شش نفر در طی دو ماه اخیر رسیده است.
بيشتر