اخبار

مانور مدیریت بحران استانداری با اعلام واژگونی مینی بوس
دوم آبان ماه 1395 با اعلام واژگونی یک دستگاه مینی بوس و آتش گرفتن آن در مسیر کلج به سمت لوشان روبروی اداره برق که درخواست کمک از عوامل فوریت های پزشکی کلج شد....
این مانور در ساعت 9:58 با اعلام حادثه فوق به واحدارتباطات 115 کلج از توابع طارم سفلی انجام شد که بلافاصله تیم فوریت های پزشکی کلج پس از 17 دقیقه مسیر ناهموار 24 کیلومتری را پیموده و به محل اعلام شده رسیدند.
پس از رسیدن مشخص گردید که اعلام ماموریت از طرف مدیریت بحران استانداری کاذب بوده و قصد آزمایش عوامل امدادی و انتظامی بوده است.
در این مانور مهندس گروسی مدیر بحران استانداری و مهندس کلهر بخشدار طارم سفلی و جمعی از عوامل ذیربط حضور داشتند که مهندس گروسی از حضور به موقع عوامل اورژانس و هلال احمر تقدیر و تشکر نمودند. 
بيشتر