اخبار

آموزش تیم فوریت های پزشکی قزوین در هفته پدافند غیر عامل
به مناسبت فرا رسیدن هفته پدافند غیرعامل تیم فوریت های پزشکی استان قزوین با مشارکت در مانورهای پی در پی در مدارس سطح شهر آموزش های مورد نیاز در خصوص کمکهای اولیه و اقدامات درمانی جهت آمادگی هرچه بهتر دانش آموزان در مواقع بحران ارائه کرد.
این مانور ها در روز های مشخص و هر روز در یکی از مدارس پایه راهنمایی و متوسطه در سطح شهر برگزار میگردد و تمامی ارگان های امدادی، نظامی و انتظامی  در آن مشارکت دارند.
در این مانور نحوه ی کنترل خونریزی و پانسمان، آتل گیری و دسته بندی مصدومین به دانش آموزان مدرسه ی شهید انصاری در دوم آبان ماه توسط کارشناسان فوریت های پزشکی آموزش داده شد.
 
بيشتر