اخبار

برگزاری کارگاه احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته (AHA 2015) ویژه پزشکان و کادر درمانی مراکز بهداشتی
این کارگاه که به همت واحد آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین برگزار گردید و هدف آن کلیه پزشکان مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی تحت پوشش معاونت بهداشتی و همچنین پرستاران،ماما ها و بهیاران شاغل در مراکز شهرستان قزوین بوده و از مرداد ماه تا پایان آذر ماه سال جاری طی چندین جلسه در سالن همایش های مرکز بهداشت شهید بلندیان شهر قزوین برگزار شد.
دکتر نامدار رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین هدف از برگزاری این کارگاه را رویکرد هیئت رئیسه دانشگاه مبنی بر ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی ارائه شده مراجعان به درمانگاه ها و احیای یکسان یر اساس پروتکل AHA 2015عنوان کرد.
داود مصطفوی مسئول آموزش مرکز فوریت ها ضمن اعلام اینکه بیش از 100 نفر از پزشکان شاغل در این مراکز و همچنین 105 نفر از پرسنل پیراپزشکی در این کارگاه شرکت کرده اند ادامه داد ، این کارگاه به صورت تئوری و عملی برگزار شد و در ابتدا افراد شرکت کننده در این جلسه با تغییرات روش CPR در پروتکل 2015 و مفاهیم پایه آشنا شدند و در ادامه به صورت عملی مدیریت راه هوایی پیشرفته را بر روی مولاژ تمرین نمودند.
تفسیر ریتم های شایع در احیا و کار با دستگاه الکتروشوک نیز بخش دیگری از این کارگاه بود.وی ادامه داد: با توجه به تفاهم نامه آموزشی بین فوریت های پزشکی و معاونت بهداشتی ، برگزاری این کارگاه ها با عناوین دیگری همچون PHTLS (مراقبت پیش بیمارستانی از مددجویان ترومایی)  ادامه خواهد داشت.
بيشتر