اخبار

تقدیر از فعالان برتر عرصه مدیریت بحران کشور
هم زمان با روز کاهش اثر بلایا و در همایش ملی سالگرد زلزله بم از فعالان برتر عرصه مدیریت بحران کشور در نظام سلامت تقدیر شد.
 
در این مراسم از علی فخار سلیمانی مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه و مسئول دبیرخانه کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل استان که در هر دو عرصه حوادث غیرمترقبه و پدافندغیرعامل در سال 94 از بین 56 دانشگاه علوم پزشکی کشور حائز رتبه برتر شده بود و همچنین مهندس نوری مسئول گروه کاهش خطر بلایای معاونت بهداشتی تقدیر گردید.
 
در این مراسم که با حضور دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت و مهندس نجار معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران کشور همزمان با سالگرد زلزله بم برگزار گردید از نرم افزار ملی شناخت مخاطرات کشور رو نمایی شد و همچنین چهار پایگاه اورژانس هوایی در البرز، چابهار، زنجان و یزد شروع بکار نمودند.
بيشتر