• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ 
  • کد خبر : ۶۳۲۲
خودداری از كمك به مصدومین

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین حوادث         دریافت فایل

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0