• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ 
  • کد خبر : ۲۱۹۲
آغاز ارزیابی عملكرد سال 1400

مرحله اول ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آغاز گردید

همکاران گرامی مقتضی است از مورخ 1400/03/22 لغایت 1400/05/01 نسبت به تکمیل مرحله اول ارزیابی عملکرد کارکنان (ثبت شاخصهای اختصاصی) و ارسال آن برای مسئول مربوطه اقدام نموده و پس از تایید شاخصهای ارسالی و برگشت آن به کارتابل خود، فرم ارزیابی را برای رابط (سرکار خانم حسنی) ارسال نمایید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0