• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ 
  • کد خبر : ۸۰۴۴
فراخوان جذب 6 نفر كاردان و كارشناس فوریت های پزشكی به صورت شركتی

فراخوان جذب 6 نفر کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی به صورت شرکتی

آگهی جذب نیرو

برگ درخواست

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0