ستاد هدایت و اطلاع رسانی :

  ستاد هدایت بیماران به یک ستاد شبانه روزی اطلاق می شود که طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با هدف هدایت بیماران در بین مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی و نظامی و خیریه دانشگاهی و غیر دانشگاهی و بررسی و رفع مشکلات حوزه درمان در رابطه با ارائه خدمات درمانی راه اندازی می گردد.

  ستادهای مذکور در مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی زیر نظر رئیس مرکز فعالیت می نمایند

  رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دارای کلیه اختیارات لازم در خصوص جابجایی و ارجاع بیماران در کلیه مراکز را دارا می باشد.

  ستاد هدایت بیماران بعنوان واحدی است که فرماندهی، رهبری اعزام و ارائه خدمات درمانی را از جزئی ترین واحد تا درمانهای تخصصی و فوق تخصصی را بر عهده دارند. در مواردي كه جهت نجات جان بیمار یا مصدوم نيازمند به اقدامات تخصصي، راهی جز انتقال به مرکز درمانی سطح بالاتر نمي باشد, و مرکزدرمانی که بیمار در آن حضور دارد توان ارائه خدمات را بهر دلیل نداشته باشد ستاد هدایت وارد عمل خواهد شد.

  افرادی که در واحد مرکز ارتباطات و پیام مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی (اورژانس 115) بعنوان فرمانده ،رهبری اعزام و ارائه خدمات فوریتهای پزشکی را بر عهده دارند و همکاری تنگاتنگی را با ستاد هدایت بیماران در جهت اعزام بیماران و مصدومین از خارج بیمارستان به مراکز درمانی، توزیع آنها و درحالت ایده آل تخلیه مراکز درمانی با استفاده از تمام استعداد های مرکز اورژانس پیش بیمارستانی اعم از آمبولانس زمینی /دریایی و هوایی می باشند همکاری مینمایند

  پرسنل مراکز هدایت عملیات و بحران:

   افرادی که در مراکز هدایت عملیات و بحران بعنوان هدایت کننده حوزه سلامت مشغول به کار میباشند، در مواردیکه شرایط از وضعیت عادی خارج شده و عملا مدیریت با امکانات وشرایط موجود وجود ندارد به یاری ستادهای هدایت بیماران می آیند و با اشرافی که به منابع و استعدادهای حوزه سلامت دارند نسبت به مدیریت وضعیت موجود اقدام می نمایند و دارای مدارک گروه پزشکی و دوره های تخصصی مدیریت بحران می باشند.


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0