ارایه خدمات فوریت‌های پزشکی اورژانس با کیفیت مطلوب و در حداقل زمان ممکن قبل از رسیدن مصدوم به بیمارستان در سوانح عمدی و غیر عمدی، حوادث غیر مترقبه، بروز بیماری های نو پدید و بلایای طبیعی و انسان ساخت برای آحاد مردم در سطح استان با هر ملیت و تابعیت. فرماندهی، هدایت و اطلاع رسانی درمانی و عملیات حوادث و بلایا، اولویت بندی بیماران برای بهره مندی از درمان (تریاژ) و درمان اضطراری مصدوم در محل حادثه و انتقال وی به اولین یا مناسب ترین مرکز درمانی.

چشم انداز

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین با تکیه بر نیروی انسانی متعهد با حداکثر توان علمی و حرفه ای و بهره مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در جهت ارائه خدمات با بالاترین استاندارد، دستیابی به بالاترین میزان رضایتمندی گیرندگان خدمت، توسعه کمی و کیفی پایگاه های اورژانس پیش‌بیمارستانی شهری، جاده‌ای و هوایی و دستیابی به کسب عنوان برترین سازمان ارائه دهنده خدمات پیش‌بیمارستانی از نظر شاخص‌های کمی و کیفی گام بر می‌دارد.

ارزش ها

مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قزوین با تکیه بر ارزش هایی همچون از خود گذشتگی، اولویت قرار دادن رضایت و ایمنی مصدوم، عدالت محوری، پرهیز از اتلاف وقت، احترام متقابل، اعتقاد به تغییر و پویایی، پایبندی به اصول علمی و استاندارد و دانایی محوری در جهت نیل به رسالت خویش گام برمی دارد.


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0