تاریخچه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین :

مرکز اورژانس قزوین تنها 2 سال بعد از به صدا درآمدن اولین آژیر آمبولانس اورژانس در پایتخت در سال 1356 در مکان بیمارستان بوعلی سینا که تحت مدیریت بهداری آن زمان بود استقرار یافت. در حوزه شهرستان قزوین اورژانس دارای 3 پایگاه قزوین، تاکستان و شهرصنعتی البرز بود که جمعا با 5 کد عملیاتی فعالیت می نمود.
 

در ابتدای تاسیس ،4 دستگاه آمبولانس ماژولر GM، یک دستگاه آمبولانس ون شورولت و یک دستگاه مینی بوس بنز ظرفیت خودرویی اورژانس قزوین بود.

 پرسنل اولیه اورژانس قزوین همگی به سان سایر همکارانشان فارغ التحصیل دوره های آموزشی جیمز پترسون آمریکایی بودند و اکثراً هم ساکن در تهران بودند که در شیفتهای 2 روز کار 4 روز استراحت در اورژانس قزوین مشغول بودند.

روند فعالیت دو دهه اولیه اورژانس در کشور و به تناسب آن در قزوین با توجه به جنگ تحمیلی و تغییر دیدگاه مسئولین اورژانس، زیاد متناسب با اهداف اولیه نبود، در این سالها بیشتر انرژی اورژانس صرف انتقال های بین بیمارستانی از قزوین به پایتخت می گردید.

 تا اینکه در سال 1375 اداره اورژانس 115 به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه معاونت درمان برای نظارت و سرپرستی پایگاه های اورژانس فعالیت خود را آغاز نمود و به دنبال شکل گیری این اداره سیستم کاری اورژانس روند منظم تری به خود گرفت و توسعه مراکز و پایگاه های اورژانس در دستور کار قرار گرفت.
 

در سال 1377 برای اولین بار نیروهای پزشک به عنوان مشاور درمان (50-10) در مرکز اورژانس قزوین بکار گرفته شدند و بوئین زهرا در سال 1378 و آبیک هم در سال 1380 صاحب فوریتهای پزشکی شدند و بعد از سالها در سال 1377 سه دستگاه آمبولانس بنز MB140به ناوگان اورژانس قزوین اضافه گردید.

 

در سال 1385 با انتقال دبیرخانه کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه از حوزه معاونت بهداشتی و استقرار ستاد هدایت و اطلاع رسانی درمان از حوزه معاونت درمان و ادغام آنها با اداره اورژانس 115 رسماً مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان تشکیل گردید.
 

هم اکنون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دارای چهار واحد اورژانس استان، ستاد هدایت و اطلاع رسانی در امور درمان (1819)، EOC و دبیرخانه کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه استان می باشد.
 

از سال 1356 به ترتیب آقایان میرزاحسنی، منصوری، صفدری، گلعلیزاده، دکتر شلویری، دکتر خیرخواه، دکتر یوسفی، دکتر پورعسگری، دکتر شلویری، دکتر بهتویی و دکتر نامدار عهده دار مسئولیت مرکز بوده اند.


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0