ردیف نام پایگاه تعداد آمبولانس تلفن کد شهر فاصله تا قزوین آدرس
1 آوج 1 34623567 028 120 جاده قزوين - همدان ، شهر آوج
2 آبگرم 1 34763800 028 75 جاده قزوين - همدان ، شهر آبگرم - روبروي بخشداري
3 حصار ولیعصر 1   028 100 جاده قزوين - همدان ، سه راه آبگرم - روستای حصار ولیعصر
4 کلنجین 1   028 125 جاده قزوين - همدان ، یک کیلومتر بعد از آبگرم - سه راه کلنجین - روستای کلنجین

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0